1. Pravidlá použitia webových stránok

  Internetové stránky prevádzkované pod doménovým menom www.hamanek.cz vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., so sídlom Mělnická 133, 277 32 Byšice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele B, vložka 605. Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. si vyhradzuje všetky autorské práva. Pripojením na internetové stránky sa zaväzujete dodržiavať tieto podmienky. Informácie uvedené na internetových stránkach slúžia iba ako základný prehľad predmetov záujmu a sú určené na osobnú potrebu návštevníka webu, ktorý nesie všetku zodpovednosť za ich použitie.

  Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. nezodpovedá ani za úplnosť, presnosť, vecnú a časovú správnosť informácií uvedených na týchto stránkach, ani na ďalších stránkach, ktoré sú dostupné prostredníctvom stránok Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. Pre aktuálne informácie kontaktujte Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. prostredníctvom e-mailu:privacy@orkla.cz.

  Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie stránok a ďalej nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame ujmy (majetkové či nemajetkové) vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním týchto stránok či v dôsledku nemožnosti pripojenia sa na tieto stránky alebo nemožnosti využívania ich obsahu.

 2. Kontakt – Získanie prístupu

  Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. je správcom vašich osobných údajov a zodpovedá za ich spracovanie.

  Ak chcete získať prístup, extrahovať, opravovať alebo vymazať osobné údaje, ktoré sme o vás uložili, pošlite láskavo e-mailovú správu na adresu privacy@orkla.cz. Môžete tiež vznášať námietky, požadovať obmedzenie alebo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Chceme vás tiež informovať, že ak nie ste spokojní s naším spracovávaním vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

  Proti spracovaniu osobných údajov na účely analytiky máte právo namietať. Vznesenie námietky možno urobiť na tomto kontakte:
  privacy@orkla.cz 
 3. Používanie súborov cookie

  Webové stránky spoločnosti Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. využívajú súbory cookie a podobné technológie, ktoré ukladajú informácie do vášho počítača, mobilného telefónu alebo tabletu. Tie sú obvykle uložené v prehliadači zariadení. Súbory Cookie používame na to, aby sme umožnili návštevníkom prístup k rôznym funkciám na našich webových stránkach, rozlíšili používateľov medzi sebou a analyzovali výkonnosť našich webových stránok a využívali záujmovo orientovanú reklamnú kampaň zameranú na používateľa. To sa do určitej miery opiera o používanie osobných identifikovateľných informácií od našich používateľov – ako je opísané nižšie – a pomáha nám vylepšovať naše webové stránky a sprístupňovať digitálnu komunikáciu našim príjemcom.

  Návštevníci našich stránok sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, či budú používať súbory cookie prostredníctvom nastavenia prehliadača alebo zariadenia. V nastavení vášho prehliadača môžete upraviť preferencie, ktoré súbory cookie bude prehliadač sťahovať. Tu môžete tiež odstrániť všetky existujúce súbory cookie, ktoré sú uložené v prehliadači alebo zariadení. Upozorňujeme, že ak zablokujete všetky súbory cookie vo vašom prehliadači alebo zariadení, môže to mať za následok pokles výkonu a zhoršenie funkčnosti našich (a ďalších) webových stránok.

  Účel súborov cookie na tejto webovej stránke

  Naše webové stránky používajú súbory cookie vložené nami alebo tretími stranami na nasledujúce účely:

  Analýza

  Využívame súbory cookie na to, aby sme počítali jednotlivých návštevníkov na našich webových stránkach a vypracovávali štatistiky týkajúce sa prevádzky a funkčnosti našich webových stránok. Softvér, ktorý používame, ukladá informácie o počte zobrazení jednotlivých stránok a informácie o geografickej polohe, zariadení, operačnom systéme a prehliadači.

  Záujmovo orientovaná reklama online

  Môžete sa stretnúť s reklamou Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. na iných webových stránkach v dôsledku súborov cookie umiestnených na vašom prehliadači alebo zariadení. Tieto informácie najčastejšie vychádzajú z prezretého obsahu, informácií o používateľovi alebo zemepisnej polohy. Pomocou tejto metódy sa snažíme identifikovať vaše záujmy a inzerciu vám prispôsobiť. Ide o remarketingovú technológiu, ktorá je produktom dodávaným externými dodávateľmi, ako je Google alebo Facebook.

  Párové profily

  Pri vytváraní párových profilov vychádzame z údajov o správaní získaných z našich webových stránok. Na základe získaných poznatkov o jednej skupine používateľov predstavujeme týmto používateľom nové segmenty s podobnými záujmami a správaním, ako je pôvodná skupina používateľov.